Xplorio Overberg

Advertensieborde op residensiële persele binne Kaap Agulhas Munisipale grense.

The Overberg Business Magazine had its 4th and final meeting for 2015 at The Michael Collins Irish Pub and Restaurant in Struisbaai. The magazine would like to thank them again for their hospitality and the delicious food they prepared for us. May you also be blessed in this brand New Year.

We had representatives from the Cape Agulhas Municipality to give the local business owners some guidance with advertising. Here is the summary.

Beroepsbeoefening en Advertensieborde op residensiële persele binne Kaap Agulhas Munisipale grense.

(Inligting verskaf deur A Rudolph) 

’n Eienaar of bewoner van ’n wooneenheid mag ’n beroepsbeoefeningspraktyk onderneem, onderhewig aan die voorwaardes vervat in onderstaande paragrawe, waar goedkeuring vir ‘n beroepsbeoefeningspraktyk en advertensieborde verleen word.

 • Die maksimum vloeroppervlakte wat vir residensiële besigheidsdoeleindes gebruik mag word, mag nie meer as 25% van die vloeroppervlakte van die wooneenheid beslaan nie, terwyl hierdie spasie nie meer as 40 m² mag wees nie;
 • Geen advertensiebord, anders as ’n enkele onbeligte bord of kennisgewing wat nie oor die straat uitsteek nie, en wat nie 2 000 cm² in grootte oorskry nie, sal toegelaat word nie. Sodanige bord sal en mag slegs die naam, telefoonnommer en beroep van die bewoner aandui.
 • Geen advertensiebord mag opgerig word sonder die nodige goedkeuring van die plaaslike owerheid/munisipaliteit nie.
 • Alle advertensieborde moet voldoen aan bogenoemde voorwaardes/vereistes.
 • Aansoekfooie word einde van elke boekjaar gehef met ‘n minimale persentasie in terme van die aansoek vir goedkeuring op advertensietekens.

Die volgende inligting is ook deur die munisipaliteit verskaf

Die volgende moet deur ‘n eienaar in gedagte hou word met die aansoek van advertering by sy/haar woonhuis

 1. Maak seker dat u goedkeuring het vir daardie tipe bedryf.
 2. Met goedkeuring by Item 1 – Doen aansoek vir oprigting van advertensiebord op die perseel (±2000 cm)

        Wat moet die eienaar indien?

 • Volledige aansoekvorm met betaling, alvorens dit in munisipale stelsel geplaas kan word.
 • 2 Stelle planne (Terreinuitleg, aansigte van die gebou, hoogte van teken, grootte van teken, kleur voorstel soos voorsien deur die verskaffer/vervaardiger van teken).

Wat moet die eienaar in gedagte hou by ‘n aansoek vir genoemde teken, soos genoem in Item 2, mbt die plasing van ‘n Staanteken (op pale, ens)?

 1. Sal dit lei tot enige verkeersprobleme bv. uitsteek van teken, vryhoogte van teken (Hoogte gemeet vanaf natuurlike grondvlak tot onderrand van teken – hoogte verskil moet minimum 2.1m wees).
 2. Dat die advertensieteken nie enige ontsiering aan die woonhuis veroorsaak nie.
 3. Ouderdom van Woonhuis bv. ouer as 60 jaar, ‘n losstaande teken bo ‘n Plat- of Verligte teken.

U word aangemoedig om u eie munisipaliteit ook te raadpleeg aangesien u area dalk bykomende regulasies het.