Xplorio Overberg

Stop Kalk in sy spore

Die Israelies-vervaardigde PTH Water kondisioneerder stelsel bestaan uit `n vlekvrye staal buite-omhulsel, die buis, met `n ingeboude kern saamgestel uit 12 verskillende edelmetale en -mine-rale,  wat as katalisator dien. Die sisteem word vervaardig in groottes van `n 1/2 duim tot 12 duim, om water volumes van 600 liter per uur tot 1 miljoen liter per uur te behandel. Stelsels tot op 2 duim in deursnit het standaard skroefdraad op die punte vir maklike installasie, terwyl groter eenhede flense op die punte het.

Hoe werk die stelsel?

Die PTH benodig geen  chemikalieë of sout nie, en werk sonder enige elektrisiteit. Deur die vrystelling van elektrone afkomstig van die binnekern, asook turbulensie opgewek deur die unieke vorm van die kern met sy ingeboude vloeibane , word die kalk (katione, bv. kalsium en magnesium) teenwoordig in die water effektief opgebreek en in suspensie gehou, sodat dit skadeloos deur die water-stelsel vloei sonder om `n neerslag te vorm. Aanvullende elektrone word vrygestel vanaf `n neutrale grond-aarddraad, wat gratis saam met elke toestel voorsien word. Die kalk teenwoordig in die water word dus nie soos met `n konvensionele waterver-sagter onttrek nie, maar die same-stelling daarvan word verander en in effek opgebreek, oftewel geneutra-liseer.  (Die polariteit van die minerale-soute word ook in die behandelings-proses verander, sodat dit nie meer saam verbind en ‘n kalksteen-neerslag vorm nie. Dit veroorsaak dat water wat brak smaak merkbaar beter proe en oneindig meer geskik is vir gewasse en plante wat sensitief is vir water van swak gehalte (bv. waters met hoë soutinhoud wat brakheid tot gevolg het, dit wil sê as gevolg van hoë konsen-trasies natrium en chloried).

Wat van die chlorine in die water?

Die PTH verminder ook die gasinhoud van water, bv swael, wat as ‘n neutrale gas in die atmosfeer vrygestel word.  Hierdie verskynsel is een van die redes hoekom  PTH verbruikers minder die kenmerkende chlorine-reuk kry wanneer hulle stort, want die chlorine in die water teenwoordig word  nou as ‘n neutrale gas, bv Cl2, in die atmosfeer vrygestel. Belangrik is die volgende: Die PTH verminder die konsentrasies residuele chlorine in water met soveel soos 60%. (Sommige onbevestigde toetse het al ‘n lesings van so hoog soos 70% aangedui.) Hierdie vermin-dering is toe te skryf aan die bevryding van chlorine wat kunsmatig vasgevang is tussen die opgeloste partikeltjies minerale-soute voordat die PTH aan die werk spring met sy unieke behan-delingswyse. Die chlorine word nou aan die atmosfeer vrygestel as ‘n gas die oomblik as jy die kraan oopdraai! En wat meer is, die water is nou veel meer drinkbaar, want daardie nare chlorine-smaak is feitlik weg!

Vermy chemikaliee

Dit alles is die uitwerking van wat genoem word KATALITIESE BEHAN-DELING, oftewel elektro-chemiese behandeling, ‘n tegniek wat vandag internasionaal verkies word bo gewone chemiese behandeling, wat ‘n reeks bewese nadelige effekte teweeg bring, beide vir die menslike liggaam en vir die omgewing.