Xplorio Overberg

Leer jou kind om soos ‘n entrepreneur te dink

Vir ‘n kind is elke dag mos nuut. Alles is opwindend en vol moontlikhede. Kinders wil leer, so veel as wat hulle kan. Hoeveel keer het jy al die woordjie “hoekom” gehoor? Oor en oor en oor! Soos wat ons ouer word leer ons meer feite en ervaar ons die lewe. Ons leer wat is logies en moontlik en wat is nie. Ongelukkig is dit juis dit wat ons verbeelding kniehalter en ons vermoë om te droom, strem. Kinders het nie hierdie probleem nie, hulle verbeeldings het nie grense nie. Kinders het ook drome, passies en visies, maar ongelukkig word dit op ‘n manier gedurende die skoolloopbaan onderdruk.

Ek stem saam met Cameron Herold, ‘n spreker by TEDx, ons kinders word op die skoolbanke geleer om daarna te streef om ‘n Dokter, Dominee, Onderwyser en so meer te word, maar waarom nie ‘n Entrepreneur nie? Na my mening is die deelname aan ‘n entrepreneursdag by die skool, net die begin van hierdie reis, ons moet die eienskappe van ‘n entrepreneur by ons kinders bevorder en ontwikkel. So kan ons eendag baie meer jongmense hê wat hulle eie besighede het, eerder as wat hulle vir ‘n korporatiewe instansie werk, of dalk sit en wag op ‘n regeringsbydrae.

Volgens die “Global Risk” verslag by die Wêreld Ekonomiese Forum, is die werkloosheidsyfers in Suid Afrika, die derde hoogste in die wêreld. Ongeveer 71 persent van alle werk-loses in Suid Afrika is tussen die ouderdomme van 15 en 29 jaar. Amy Rosen, ‘n bydraer tot Forbes.com, is van mening dat entrepreneurskap die oplossing vir werkloosheid is, en ook wêreldwyd kan wees. Entrepreneurskap geniet prioriteit by die Suid Afrikaanse regering. Dit het die totstandkoming van die Ministerie van Klein Sake Ontwikkeling tot gevolg gehad. Ek glo ook dat een van die belangrikste oplossings vir werkloosheid, in entrepreneurskap lê! Volgens Cameron Herold kan ons entrepreneursvaardighede op die volgende maniere by ons kinders laat posvat en ontwikkel:

  • Gee vir jou kind speletjies wat hierdie vaardighede bevorder,
  • Leer hom om nie geld te mors nie,
  • Moenie sakgeld gee nie, jou kind leer net om te wag vir ‘n salaristjek, leer hom liewer hoe om geld te genereer,
  • Leer hom hoe om geld wys te spandeer,
  • Leer hom om geld te spaar,
  • Leer hom om kreatief en op sy voete te dink,
  • Leer hom om voor mense te kan praat,
  • Wys verkeerde optredes deur kliënte en werkgewers uit,
  • Leer hom om te onderhandel en pryse te skat.

Entrepreneurs dryf verandering, hulle verander mense se lewens, skep werk en bewerkstellig groei – hulle verbeter ons wêreld – leer jou kind om ‘n entrepreneur te wees!

Bronne:

www.businessdictionary.com, www.inc.com, www.entrepreneur.com,  www.investopedia.com, www.un.org, www.wallstreetinsanity.com