Arniston Spa Hotel

INTERNET BEDROG

Daar is tans ‘n nuwe vlaag bedrieglike praktyke deur misdaad-sindikate wat vals e-posse, SMS’e en WhatApp-boodskappe aan mense stuur. Iemand wat ek baie goed ken, het onlangs ‘n enorme verlies gely nadat een van die werknemers so ‘n e-pos oop gemaak het. Die kriminele het toegang tot die besigheid se bankrekening verkry en dit binne minute leeg getrek. Ek self kry op ‘n baie gereelde basis sulke suspisieuse e-posse!

In ‘n spesiale omsendbrief op 6 Augus-tus 2019, het Santam weer ons aandag gevestig op die volgende nuttige wenke, dankie Santam:

  1. Moet niks vertrou wat jy nie verwag het nie. Wantrou altyd e-posse, SMS’e en WhatsApp-boodskappe wat jy nie verwag het nie, selfs al kom dit van mense of organisasies waarmee jy sake doen. Wees veral versigtig as dit jou vra om ‘n aanhangsel oop te maak, op ‘n skakel te klik of inligting te openbaar.
  2. In die geval van e-posse, bevestig die afsender se adres. Deur op Reply te klik, sal jy die werklike e-posadres sien waarheen jou antwoord sal gaan. Bevestig dat hierdie e-posadres die verwagte e-posadres is waarheen jy oorspronklik ‘n antwoord wou stuur.
  3. Versoeke om geld behoort agterdog te wek. Wees altyd baie skepties oor versoeke om geld of vertroulike inligting.
  4. Kyk maar moenie klik nie. Beweeg jou rekenaar se muis oor enige skakel in die hoofdeel van die e-pos. Indien die skakeladres verdag lyk en nie soos ‘n geldige adres nie, moenie daarop klik nie.
  5. Wees op die uitkyk na afsender-teenstrydighede. As die toon of doel van die e-pos, SMS of WhatsApp-boodskap ietwat ongewoon is, soos ‘n betalingsverwante navraag, beskou dit as ‘n bedrieglike/vals e-pos, SMS of WhatsApp en skrap dit onmiddellik.

Daar gaan gewoonlik vir my ook ‘n “rooi vlaggie” op wanneer die bewoording van die e-pos van so ‘n aard is dat jy kan sien die taal waarin dit geskryf is, is nie die moedertaal van die skrywer nie. Daar is gewoonlik baie grammatikale foute.